Author Archives: Admin

นิทรรศการ SILPA CREATIVE WORKS EXHIBITION 2024

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมมัณ.

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาฯ และตัวแทนคณบดีจากมหาวิทยาลัยสมาชิก เดินทางไปศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายทางวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ณ ประเทศสิงคโปร์

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ปร.

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน “สวนศิลป์จุฬาฯ” : Chula Art Park’ Day & Night Digital Arts Parkณ บริเวณสวนหลวงสแควร์

เมื่อวันพุธที่19 มกราคม 2565 สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแ.

ประชุมคณะทำงานร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ ในนามของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม

ประชุมคณะทำงานร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลง.

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร.

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนเข้าพบ เยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร.

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี