นิทรรศการ SILPA CREATIVE WORKS EXHIBITION 2024

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยพันธมิตร ขอเชิญคณาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการ SILPA CREATIVE WORKS EXHIBITION 2024 ระหว่างวันที่ 15-30 กันยายน 2567 ณ หอศิลปะและการออกแบบคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ โดยเปิดรับสมัครผลงานสร้างสรรค์พร้อมบทความสั้นประกอบผลงานในสาขาการออกแบบภายใน/ออกแบบพื้นที่ การออกแบบนิเทศศิลป์/ออกแบบสื่อสาร การออกแบบผลิตภัณฑ์/หัตถศิลป์
ประยุกต์ศิลป์/ทัศนศิลป์ การออกแบบเครื่องประดับ และการออกแบบแฟชั่น ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 นี้ ทาง https://forms.gle/VPv9A6bSPffd3gCY8
ค่าสมัครผลงานละ 1,000 บาท (รายละเอียดการชำระเงินอยู่ในลิงค์รับสมัคร)

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี