สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาฯ และตัวแทนคณบดีจากมหาวิทยาลัยสมาชิก เดินทางไปศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายทางวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ณ ประเทศสิงคโปร์

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบ นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาฯ และตัวแทนคณบดีจากมหาวิทยาลัยสมาชิก เดินทางไปศึกษาดูงาน และสร้างเครือข่ายทางวิชาด้านศิลปะและการออกแบบ ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 9 -13 กรกฎาคม 2566 โดยเดินทางไปสร้างเครือข่ายทำความร่วมมือทางวิชาการที่สถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบ ได้แก่ National University of Singapore (NUS), NUS Yong Siew Toh Conversatory of Music, NUS Enterprise Academy & Global Relations Office , NAFA – Nanyang Academy of Fine Arts , RP – Republic Polytechnic. และเดินทางไปศึกษาดูงานที่ National Gallery Singapore, National Design Centre, โรงละคร Esplanade , Asian Civilization Museum, Red Dot Design Museum, National Arts Council , Art Science Museum โดยการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายครั้งนี้จะนำมาซึ่งความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสมาชิกกับสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบของประเทศสิงคโปร์ในอนาคตต่อไป

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี