ประชุมคณะทำงานร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ ในนามของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม

ประชุมคณะทำงานร่างเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานสร้างสรรค์ ในนามของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม โดยมีศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง เป็นประธานการประชุม กับผู้แทนจากสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย  นำโดยนำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดี

และผู้แทนคณบดีจากสาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์ สาขาทัศนศิลป์ และสาขาออกแบบ

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี