สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกลผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย นำโดย ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ ประธานสภาคณบดีฯ

และผู้แทนคณบดีมหาวิทยาลัยสมาชิกสภาฯ เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) วันที่ 13 มกราคม 2563 เพื่อปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับนโยบายงานวิจัยที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

เว็บไซต์สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย ขออนุญาตใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอเนื้อหาที่ดีให้กับท่าน ทั้งนี้ ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี