ติดต่อสภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย

ติดต่อเรา

ที่อยู่

สภาคณบดีศิลปะและการออกแบบแห่งประเทศไทย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำการ

จันทร์- ศุกร์
เวลา 8.00 น. – 17.00 น.

อีเมล์

info@cfadt.co
cfadt.secretary
@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

+66-2 218 4570
+66-8 9957 1551

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม