ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์

โทร 08-6634-9005  

Email : singyabuth@gmail.com

Facebook : Supachai Singyabuth

Website ประวัติคณะ

GALLERY